Tavoitteena Suomen paras seuratoiminta - Keski-Suomen Liikunta ja Jyväskylän Urheiluakatemia asettivat yhteisen päämäärän

20.12.2016 klo 09:00

Valtakunnallisesti käynnissä oleva liikuntajärjestöjen muutos heijastuu toiminnassa myös Keski-Suomessa. Vahvaa kehitystä urheilijamäärien suhteen saanut Jyväskylän Urheiluakatemia ja Keski-Suomen Liikunta ovat sopineet yhteistyön tehostamisesta sekä vastuujaosta urheilun kehittämisessä.

Päävastuujaossa Keski-Suomen Liikunta huolehtii seuratoiminnan kehittämisestä ja Jyväskylän Urheiluakatemia urheilijan valmentautumisen ja tukipalvelujen edistämisestä yhdessä alueen seurojen, oppilaitosten ja Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Akatemiatoiminnassa on Keski-Suomessa mukana jo yli 700 urheilijaa ja 60 valmentajaa, kun taas Keski-Suomen Liikunnalla on 130 jäsenseuraa Keski-Suomessa. Yhteistyö mahdollistaa aikaisempaa selkeämmän polun liikkujasta kilpaurheilijaksi tai aikuisliikkujaksi.

”Yhteistyöllä haluamme varmistaa mahdollisimman laadukkaan lasten ja nuorten liikuntatoiminnan sekä kilpaurheilijaksi haluavien nuorten harjoitteluolosuhteet Keski-Suomessa” kertoo Jyväskylän Urheiluakatemian koordinaattori Aki Karjalainen. ”Käynnissä oleva Hippoksen kehityshanke tarjoaa Jyväskylässä paljon uusia mahdollisuuksia ja haluamme, että hankkeen hyödyt säteilisivät myös laajemmalle Keski-Suomeen”.

”Jatkossa Urheiluakatemia ja Keski-Suomen Liikunta järjestävät yhteistä koulutusta ja tapahtumia valmentajille, valmennuspäälliköille, seurojen toiminnanjohtajille sekä muille seuratoimijoille” kertoo Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkönen. ”Meiltä Keski-Suomesta löytyy valtakunnan laajin liikuntaosaaminen, jota emme ole pystyneet hyödyntämään optimaalisesti. Yhteistyö antaa meille loistavan mahdollisuuden hyödyntää tätä osaamista paremmin seuratoiminnan eri tasoilla.” jatkaa Härkönen.

”Yhteistyön päämääränä on saada olemassa olevista resursseista mahdollisimman paljon irti nimenomaan seurojen toiminnan kehittymisen suhteen”, sanoo Keski-Suomen Liikunnan aluejohtaja Petri Lehtoranta. ”Seuroilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnan suhteen ja on tärkeää, että voimme tukea seuraorganisaatioiden ja -toiminnan monipuolista kehitystä Keski-Suomessa”

 

Keski-Suomen Liikunta ry:n tehtävänä on tukea keskisuomalaisten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla järjestämällä koulutusta ja tapahtumia, kehittämällä keskisuomalaista seuratoimintaa sekä vaikuttamalla liikunnan olosuhteisiin.

Jyväskylän Urheiluakatemian tavoitteena on mahdollistaa opiskelun ja urheilun yhdistäminen niin, että lahjakkaalla urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. 21 paikkakunnalla toimivien urheiluakatemioiden toimintaa koordinoidaan Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön akatemiaohjelmasta.

 

Lisätiedot:

Keski-Suomen Liikunta, Petri Lehtoranta, 050 533 3858, petri.lehtoranta(at)kesli.fi

Jyväskylän Urheiluakatemia, Aki Karjalainen, 0400 247 464, aki.karjalainen(at)kihu.fi