Jyväskylä osoittautui hyväksi kaupungiksi kehittyä huippu-urheilijaksi

21.12.2016

Jyväskylä tarjoaa hyvät olosuhteet huipulle tähtääville nuorille urheilijoille. Erityisesti liikuntatilojen laatu, valmennusosaaminen sekä opiskelun ja urheilun yhdistäminen nousivat juuri valmistuneessa opinnäytetyössä kaupungin vahvuuksiksi.

Jyväskylässä moni asia on hyvällä tasolla huippu-urheilijaksi kehittymisen kannalta, selviää vuoden 2016 lopulla julkaistusta selvityksestä, jossa haastateltiin kahdeksan eri urheilulajin valmentajaa sekä huipulle tähtäävää 16-18-vuotiasta urheilijaa. Urheiluseuroilla on käytössään monipuoliset harjoittelutilat sekä valmennusosaamista, jonka avulla nuorella on hyvät mahdollisuudet kehittyä huipulle. Opiskelun ja harjoittelemisen yhdistäminen Schildtin urheilulukion kautta nousi myös positiivisesti esiin selvityksessä.

Suurimmat ongelmat Jyväskylässä liittyivät lajiharjoittelutilojen ylikuormitukseen. Osassa lajeista edustusryhmät joutuvat käyttämään junioriryhmille tarkoitettuja vuoroja, jotta harjoitusmäärät saataisiin riittäviksi. Myös yläasteiden toiminnan haluttaisiin muuttuvan joustavampaan suuntaan, tällä hetkellä Jyväskylän yläasteet eivät vastausten perusteella mahdollista huippu-urheilijaksi tähtäävää harjoittelua.

Selvityksessä tutkittiin myös Jyväskylän liikunta-alan toimijoiden, kuten Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen sekä Keski-Suomen Urheiluakatemian palvelujen kattavuutta ja monipuolisuutta, sekä selvitettiin valmentajien ja urheilijoiden kokemuksia niiden käytöstä. Haastatteluista selvisi, että Jyväskylän tarjoamat liikunta-alan palvelut ovat tarpeeksi kattavia, mutta pimennossa urheilijoilta sekä osittain valmentajilta. Palvelujen markkinointi ja viestintä ovatkin selkeitä kehityskohteita Jyväskylän kehittämisessä urheilukaupunkina.

Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2016 aikana Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opiskelijan Ilari Leskelän toimesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keski-Suomen Liikunta ry.

 

Lisätietoja antaa:

Ilari Leskelä, 050-5733331

 

Koko opinnäytetyö on luettavissa julkaisun pysyvässä osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120118503