Ajankohtaista

Syyskuun alussa käynnistyvä suomalainen innovaatio, Urheilukortti, kannustaa suomalaisia tulemaan urheilutapahtumiin ja lisää seurojen, lajiliittojen, Olympia- ja Paralympiarahastojen tulolähteitä. Kortin myötä urheilu ja liikunta voisi saada neljässä vuodessa jopa 20 miljoonan lisärahoituksen toiminnalleen. Urheilukortti on urheilun taustavaikuttajien sekä urheiluorganisaatioiden yhdessä kehittämä mobiilikortti, joka innostaa kuluttajia kotikatsomoista eri lajien urheilutapahtumiin. Urheilukortilla houkutellaan erityisesti uusia katsojia sekä lisätään ja monipuolistetaan jo urheilutapahtumissa käyvien kuluttajien tapahtumakäyntejä.
Keski-Suomen Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 66.500€ hankeavustuksen nuorten kesätyöllistämiseksi seuroihin. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.
Keski-Suomen Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 66.500€ avustusta jaettavaksi eteenpäin keskisuomalaisille urheiluseuroille nuorten kesätyöllistämiseksi.
Jyväskylän liikunta- ja urheiluseurojen toiminnanjohtajien verkostossa on jo monen vuoden ajan keskusteltu yhdessä seurojen toimintaolosuhteiden kehittämisestä. Haluamme yhdessä tuoda esiin, että olosuhteiden kehittämiselle ja liikuntapaikkojen määrän kasvulle on todellinen tarve.
Koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä nuorten parissa työskenteleville
RSS ATOM