Keski-Suomeen tukea Liikunnallisen elämäntavan avustuksista

15.3.2021

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikunnallisen elämäntavan valtionavustuksen saajista. Avustuspäätösten painopisteenä olivat erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva aikuinen- sekä Ikiliikkuja-hankkeet.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishankkeille. Avustusta myönnettiin yhteensä 154 hankkeelle. Toiminnan päätavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisille. Toimenpiteitä toivotaan suunnattavan erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän.

Katso Keski-Suomen avustuksen saajat