JyväsRiihen LEADER-hankkeiden haku avautuu 15.8.

10.8.2012

JyväsRiihen alueella toimiville yhdistyksille suunnattu Leader-haku käynnistyy. Hanketukea voivat hakea maaseutualueilla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt. Tukea myönnetään maaseutualueiden tarpeista nouseviin pienimuotoisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

JyväsRiihen alueelle jaettavasta LEADER-rahoituksesta on jäljellä noin 400 000 euroa tälle ja ensi vuodelle. Osa rahoituksista on varattu suoriin yritystukiin ja osa yhdistysten hankkeisiin. Summa on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Tänä syksynä pyritään valitsemaan loput tämän ohjelmakauden aikana toteutettavat yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeet, jotta ne ehditään toteuttaa ennen ohjelmakauden loppua.

Syksyllä 2012 saapuvilla hakemuksilla on vielä hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta, sillä hankehakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyä nopeuttavat selkeä suunnitelma, riittävä yksityinen rahoitus ja kaikkien tarpeellisten liitteiden toimittaminen hakemusten yhteydessä. JyväsRiihen työntekijät ohjeistavat hankeideoiden työstämisessä.
 
Seuraavan ohjelmakauden eli vuosille 2014-2020 tarkoitetuista tukieuroista ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti rahoitukseen on tulossa katkos ennen kuin uusi ohjelmakausi pääsee todenteolla käyntiin. JyväsRiihen LEADER-rahoitusta on vuosille 2007-2013 ollut jaossa 3 M? maaseutualueiden yritysten ja yhdistysten kehittämiseen. Sitä on myönnetty tähän mennessä jo 50 yrityksen ja 39 yhdistyksen tai kunnan kehittämis- tai investointihankkeeseen. Tietoa myönnetystä rahoituksesta löytyy hankerekisteristämme www.keskisuomenmaaseutu.fi/hankerekisteri
 
Lisätietoa hankemuodoista, hakuprosessista ja hakulomakkeista löytyvy: www.keskisuomenmaaseutu.fi/rahoituksen_haku .
 
Rahoituksen valintakriteerit ja tarkempaa tietoa tuista löytyy myös JyväsRiihen nettisivuilta www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi.fi
 
Yhteistyöterveisin
Pirjo Ikäheimonen
Toiminnanjohtaja
puh: 040 868 1113
email: pirjo.ikaheimonen (at) jyvasriihi.fi