Keski-Suomen Liikunta ry:n syyskokous 30.11. klo 18.00

14.11.2017

KUTSU

 

VARSINAINEN SYYSKOKOUS

 

Aika: Torstaina  30.11.2017 klo 18.00

Paikka: Keski-Suomen Liikunta ry:n kokoustila Ateena, Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ

 

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

Kokouksen aluksi seurakehittäjä Laura Härkönen kertoo uudesta Seuraverkko –seurarekisterityökalusta, joka on mahdollista ottaa maksutta käyttöön kaikissa seuroissa.

 

Kokousmaterilaalit sekä  ennakkoilmoitttautuminen pe 24.11.  mennessä: www.kesli.fi/syyskokous

 

Tervetuloa !

 

Janne Kinnunen                                                                                 

puheenjohtaja