Urheiluseurat vahvasti mukana maakunnallisessa kartoituksessa - julkistus 5.6. klo 13.00

1.6.2018

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on valmis!

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on toteuttanut ainutlaatuisen kartoituksen keskisuomalaisesta järjestökentästä. Vastaavaa kartoitusta ei maakunnassa ole aiemmin tehty. Kartoitus koostuu keskisuomalaisille järjestöille ja kunnille tehdyistä kyselyistä. Järjestövastaajista peräti 13 % oli urheiluseuroja.

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä. Voidaan myös arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjestöissä on yhteensä huikeat 100 000 vapaaehtoista. Järjestöissä on myös paljon sellaista kokemustietoa, jota ei ole muilla toimijoilla.

Järjestöt – liian arvokkaita menettäväksi

Kartoituksen pohjalta voidaan sanoa, että keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille sekä myönteiselle kuntakuvalle.

Kunnat haluavat myös kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan.

 

Kartoituksen pohjalta esitetään konkreettisia toimenpide-esityksiä uudelle maakunnalle ja kunnille.

Tuloksista ja toimenpide-esityksistä kuulet lisää kaikille avoimessa julkistamistilaisuudessa tiistaina 5.6. klo 13.00 Matara 6 ala-aulassa.

 

Kartoitus on luettavissa 5.6. jälkeen os. https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/

 

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen & muutoskoordinaattori Anu Hätinen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa tuemme erilaisten ja erikokoisten järjestöjen luontevan roolin rakentumista suhteessa maakuntaan ja kuntiin.

Hanketta (2017–2020) rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), ja se on yksi Keski-Suomen maakuntauudistuksen kärkihankkeista