Ski Jyväskylä ry hakee nuorisovalmennuksen koordinaattoria

5.6.2018

 

Ski Jyväskylä ry hakee nuorisovalmennuksen koordinaattoria

JATKAMME HAKUAIKAA NUORISOVALMENNUKSEN KOORDINAATTORIN TEHTÄVÄÄN (otamme huomioon aiemmin saapuneet hakemukset)

Ski Jyväskylä ry on maasto- ja ampumahiihdon erikoisseura, joka liikuttaa ympäri vuoden eri-ikäisiä ja -tasoisia hiihtäjiä. Seuran toiminta-alue on Jyväskylä ja sen lähialueet.

Kahtena edellisenä vuonna Ski Jyväskylä on ollut valtakunnallisessa maastohiihdon seura-luokittelussa eniten toimintaansa kehittänyt seura. Maastohiihdossa Ski Jyväskylä on las-ten ja nuorten Tähtiseura.

Tulevien vuosien tavoitteenamme on saada hiihdon pariin lapsia, nuoria ja aikuisia haasta-maan itseään ja pitämään kuntoa yllä hiihdon avulla. Lisäksi mahdollistamme kilpailusuun-tautuneen urheilijan polun valinneiden nuorten kasvun kansallisen ja kansainvälisen tason kilpahiihtäjiksi.

Nuorisovalmennuksen koordinaattorin tehtäviin kuuluu vastata lasten ja nuorten liikuttami-sesta sekä harrastajan-/urheilijanpolun kehittämisestä Ski Jyväskylässä yhteistyössä seu-ran ohjaajien ja valmentajien kanssa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös seuraohjaajien ja valmentajien sparraus sekä ohjaaja -ja valmentajapolun rakentaminen seuraan. Tehtä-vässä pääset jatkamaan myös hiihtoseuran ja koulujen välistä yhteistyötä lasten liikunnan edistämiseksi sekä edistämään yhteistyötä muiden urheiluseurojen kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan hyvää yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, orga-nisointitaitoja, positiivista asennetta ja vahvaa maastohiihdon lajituntemusta. Eduksi lue-taan aikaisempi kokemus seuratoiminnasta ja maastohiihdon ohjaamisesta. Pedagoginen osaaminen katsotaan eduksi, koska sitä tarvitaan käytännön ohjaus- ja koulutustilanteissa.

Nuorisovalmennuksen koordinaattorin tehtävä on kokopäivätyö, jossa sekä työaika että -paikka vaihtelee - työntekijä voi esimerkiksi osallistua seuran järjestämille leireille ja harjoi-tuksiin, tai työskennellä seuran toimistolla. Työ alkaa elokuussa 2018 ja työsuhde on han-kerahoituksesta johtuen määräaikainen. Määräaikaisuus kestää 30.4.2019 asti, minkä jäl-keen on mahdollisuus hakea työhön jatkoa.

Odotamme sinulta hakemusta palkkatoivomuksen kera 21.6.2018 mennessä osoitteeseen:

erkki.a.nurmi@gmail.com

Lisätietoja tehtävästä antaa seuran puheenjohtaja Erkki Nurmi, erkki.a.nurmi@gmail.com tai puh. 0400-638560