KKI-hanketukea Keski-Suomeen

24.7.2018


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 15 300 €.

Art-Master ry:lle myönnettiin 1 900 € tukea maahanmuuttajien liikuntaryhmien perustamiseen. FC Vaajakoski ry sai 800 € tukea vähän liikkuvien naisten jalkapallotoiminnan toteuttamiseen. Jyväskylän Pallokerho ry:lle myönnettiin 2 500 € tukea naisten jalkapalloryhmien perustamiseen. Keski-Suomen Sydänpiiri ry sai 1 400 € tukea sydänsairaiden työikäisten liikuntatoiminnan järjestämiseen. LeWell oy sai 3 500 € tukea kuljetusalan työntekijöiden liikunta- ja hyvinvointitoiminnan perustamiseen. O2-Jyväskylä ry:lle myönnettiin 1 400 € tukea matalankynnyksen salibandytoiminnan toteuttamiseen. Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta ry sai 1 800 € tukea miesten liikuntapakettien järjestämiseen. Probis Solutions Oy:lle myönnettiin 1 000 € tukea henkilöstön liikuntakokeilujen järjestämiseen. Tahdonvoiman Timpani ry sai 1 000 € tukea työikäisten luontoliikuntakurssin toteuttamiseen.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 291 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 136 hankkeelle yhteensä 229 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/
kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2018.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.