Taloudellista tukea KKI - ohjelmalta Keski-Suomeen

4.3.2019


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle ja yhdelle Liikunnan aluejärjestölle Keski-Suomeen, yhteensä 46 400 euroa.

KKI-hanketukea myönnettiin seitsemälle hankkeelle. Jyväskylä Basketball Academy ry:lle myönnettiin 1 000 euroa aikuisten koriskoulun toteuttamiseen. Jyväskylän Katulähetys ry:lle myönnettiin 2 000 euroa työikäisten liikuntakokeilujen järjestämiseen. Lievestuoreen Kisa ry:lle myönnettiin 2 500 euroa matalankynnyksen liikuntalajikokeilujen järjestämiseen. Tikkakosken Tikka ry:lle myönnettiin 1 000 euroa luistelu- ja ringettekoulun toteuttamiseen. Voimistelu- ja Urheiluseura Jyväskylän Valo ry:lle myönnettiin 1 800 euroa naisten palloilukerhon järjestämiseen. Voimistelu- ja urheiluseura Muuramen Yritys ry:lle myönnettiin 1 800 euroa aikuisten matalankynnyksen liikuntaryhmien toteutukseen. Äijälän Talo ry:lle myönnettiin 1 800 euroa pitkäaikaistyöttömien hyvinvointiryhmien järjestämiseen.

 

KKI-kehittämishanketukea myönnettiin kahdelle hankkeelle. LeWell Oy:lle myönnettiin 15 000 euroa Hyvinvoinnin polut kuljetusalalle -hankkeelle. Jyväskylän ammattikorkeakoululle myönnettiin 4 000 euroa Toimintamalli hyvinvointianalyysien pohjalta tuotettavaan hyvinvointi- ja liikuntaneuvontaan ja ohjaukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstölle -hankkeelle.

 

Keski-Suomen Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

 

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa. Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.


KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi