Liikkuva skidi -koulutus

Aika: 16.10.2018 klo 09:00 - 15:30

 

Liikkuva skidi -koulutus

Liikkuva Skidi -koulutuksessa opit käyttämään ryhmänohjaamiseen soveltuvia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Saat myös muita vinkkejä lapsen vuorovaikutuksen ja toiminnan tukemiseen ryhmässä. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät erityisesti alle kouluikäisten ja juuri koulunsa aloittaneiden lasten kanssa.

Koulutus antaa syventävää tietoa ja käytännön työkaluja kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen ryhmissä. Se sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Teemat:

  1. puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet
  2. kielellisiin pulmiin liittyvät liitännäishäiriöt (motorinen kömpelyys, aistikäsittelyn haasteet, tarkkaavuuden ja hahmottamisen pulmat)
  3. kuvien, piirtämisen ja tukiviittomien käyttö ryhmässä lapsen ymmärtämisen ja oman ilmaisun tukena
  4. toiminnanohjauksen tukemisen keinot ryhmässä
  5. oman ohjaus- ja ilmaisutyylin sopeuttaminen lapsen ymmärtämistä tukevaksi

Aika: Tiistai 16.10. 2018, klo 9.00–15.30.

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara- Sali, Matarankatu 6 A1, 40100 Jyväskylä.

Kohderyhmä: Lasten liikunta- ja harrasteryhmien ohjaajat sekä päiväkotien, alakoulujen ja kerhojen työntekijät.

Hinta: 50 euroa, sisältää koulutuksen, Liikkuva skidi -työkirjan sekä kahvin. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen.

Kouluttajat: Eliisa Laine, fysioterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja Liisa Petäjistö, puheterapeutti, FM.

Ilmoittautuminen 9.10. mennessä:

www.lyyti.fi/reg/Liikkuva_skidi_koulutus_Jyvaskyla_4998

 

Koulutukseen mahtuu 25 henkilöä.

Lisätietoja:

Eliisa Laine, eliisa.laine@aivoliitto.fi, p. 050 523 6056

Liisa Petäjistö, liisa.petajisto@aivoliitto.fi, p. 050 465 7222