KKI toiminta

 

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -ohjelma saa aikaan liikettä. Se innostaa suomalaisia säännöllisiksi liikunnanharrastajiksi ja luo paikallistasolle eri puolille Suomea liikuntapalveluja, joita aikuisten on helppo käyttää ja joista aloittelijat saavat tukea harrastukseensa.

Valtakunnallinen Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma on opetus ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama toimintaohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. KKI-ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

KKI-hanketuki

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, kuntia lukuun ottamatta (kunnat voivat hakea tukea paikallisesta aluehallintovirastosta).

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
  • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
  • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
  • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta.

KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Neuvoja hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös:

aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela
p. 045 650 3771, jyrki.saarela(at)kesli.fi

 

Seuraavan kerran Kunnon Laiva risteilee 23.–25.8.2019

https://www.kunnonlaiva.fi/kunnon_laiva

Kunnon laiva on terveysliikunnan toimijoiden koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma kokoaa noin 1 000 liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaista sekä aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta kiinnostunutta viikonlopun risteilylle Helsingistä Tukholmaan. Ensimmäinen Kunnon Laiva järjestettiin vuonna 2002.

Kunnon Laivan ohjelma koostuu mielenkiintoisista asiantuntijaluennoista, monipuolisesta näyttelyosiosta ja liikuntamaistiaisista merellisissä tunnelmissa. Laiva on lauantaipäivän Tukholman satamassa, jolloin on mahdollisuus osallistua erilaisille retkille Tukholmassa tai nauttia liikuntamaistiaisista laivan kannella. Iltaohjelman vauhdista vastaa sekä meno- että paluumatkalla Kunnon Laivan tähtiesiintyjä.

Kunnon Laiva on suunnattu liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisille, liikunta- ja kansanterveysjärjestöjen toimijoille, työyhteisöjen hyvinvointivastaaville, KKI-hankkeiden toimijoille sekä kaikille aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta kiinnostuneille.