Liikkujan Apteekki

 

Liikkujan Apteekki -hanke on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita.

Liikkujan Apteekki -hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.
 • Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata.
 • Motivoida apteekkeja ottamaan asiakaskontakteissa esille liikunnan merkitys elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
 • Levittää Liikkujan Apteekki -konsepti valtakunnalliseksi.

Liikkujan Apteekki -konseptia kehitettiin kaksivuotisilla alueellisilla pilottihankkeilla vuosina 2010-2011. Pilottivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta Liikkujan Apteekki -toiminta levittäytyy koko Suomen kattavaksi syksyllä 2012 toteutetun koulutuskiertueen muodossa.

 

Kuva: KKI -ohjelma, Jiri Halttunen

Keski-Suomen liikunta tarjoaa Liikkujan apteekeille osaamistaan ja palveluitaan
 

 Yhdessä voimme

 • Suunnitella toimintatapaa jossa liikuntaan ohjaus on osa apteekin arkea

 • Tapahtumapäiviä apteekissa

 • Testi ja teemapäiviä

 • Hyvinvointiluentoja
   

Tuotamme apteekkisi henkilöstölle koulutusta

1) Apteekkisi henkilökunnalle räätälöity seitsemän tunnin liikunta osana arkea -koulutus.
Katso koulutuksen mallipäivä tästä linkistä

2) Liikkujan apteekkien yhdyshenkilöille, työpaikkaliikuttajille ja liikunnasta kiinnostuneille tarkoitettu Tervetuloa aikuisten liikuttajaksi koulutus (3 h) tai VOK 1 aikuisten ohjaajille suunnattuja osioita.
 

Tai kokonaisen henkilösöliikuntapaketin, sisältäen esim.

 1. Alkumittauksen ja palautteen

 2. Henkilökohtaisen tavoitteen määrityksen, likuntasuosituksen tai ohjelman

 3. Mahdollista ryhmätoimintaa

 4. Seurantamittaus 3-6 kk jälkeen, palaute sekä jatkotoimenpiteet