Henkilöstöliikunta

Kuvat: KesLi

Keski-Suomen Liikunta tarjoaa henkilöstöliikuntapalveluja, jotka yhdessä tilaajan kanssa räätälöidään yhteisön tarpeita ja toiveita vastaaviksi.

 

KesLi haluaa toimia erilaisten yhteisöjen ja yritysten kanssa, koska suurimman osa suomalaisesta työikäisisestä väestöstä kohtaa työyhteisöissä ja/tai yhdityksissä. Suomalaisen kansanterveyden ja kansantalouden näkökulmasta aikuisväestön hyvinvointi on keskeinen tekijä ja haluamme olla toimimassa siellä missä kohdejoukkomme on. Haluamme olla vahvasti toimimassa ja vaikuttamassa vision "Maailman liikkuvin urheilukansa 2020" toteutumisessa.

 

HENKILÖSTÖLIIKUNTAPALVELUIDEN avulla on tarkoitus kannustaa liikkumattomia liikkeelle ja auttaa terveellisemmän elämäntavan pariin. KesListä löydät kumppanin jonka kanssa voidaan tehdä kaikki liikuntaan liittyvä toiminnan arvioinnista, toiminnan suunnitteluun ja yksittäisten tapahtumien ja aktiviteettien toteutukseen. KesLin oman seura- ja toimijaverkoston kautta löytyy varmasti osaavia ohjaajia tai muita osaajia monipuolisiin liikkumisen edistämisen toimiin.

HENKILÖSTÖLIIKUNNAN KUMPANUUS
KesListä saat yhteisöllesi tai yrityksellesi kumppanin joka kulkee rinnallanne pitkään
ja auttaa henkilöstöliikunnan pitkäjänteisessä suunnittelussa, ja myös arkipäivän pienissä käytännön pohdinnoissa. Jos haluatte, voimme ottaa laajemmankin vastuun toiminnan suunnitelusta ja toteutuksesta. Kumpanuussopimukset luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti sisällön mukaan.

Sisältöön voimme tuottaa verkostomme kautta moinipuolisia liikuntakampanjoita, toiminnallisia tempauksia ja tapahtumapäiviä tai säännöllistä ryhmätoimintaa. Markkinoinin tueksi tuotamme materiaalia, vaikka kirjoituksia yhteisönne nettisivuille tai sisäiseen verkkoon. Räätälöimällä kokonaisuuksia voimme lähestyä kohdejoukkoa yhdessä teidän lähtökohdistanne ja niillä tavoilla, jotka sopivat toimintaympäristöönnne. 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

 

Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiisti liikunnallisesti aktiiviset. Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen avulla saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset liikunnan edistämiseen työpaikalla sekä asiantuntijan tuen.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta, kyselyn pohjalta tehtävä kattava raportti vahvuuksista ja kehityskohteista sekä konkreettiset toimenpide ehdotukset jatkoon. Raportti käydään läpi ja toimenpiteitä suunnitellaan asiantuntijan vetämässä palautetilaisuudessa työpaikan omissa tiloissa.

Jos työpaikka saa yli 50 % kartoituksen pisteistä on se oikeutettu Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaattiin. Tällöin työpaikka voi osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun, jonka voittaja palkitaan tammikuussa 2018 Urheilugaalassa Hartwall Areenalla. Kartoituksen hinta on 500€ (+ alv 24%) / työpaikka ja se soveltuu yli 30 henkilöä työllistäville työpaikoille.

Lue lisää ja osallistu suomenaktiivisintyopaikka.fi

Aktiivisempi Arki -työpaja

 

Suomen Olympiakomitea (en. Valo ry) on kehittänyt Aktiivisempi Arki-työkalun käytettäväksi kaikille suomalaisille työpaikoille, joissa istutaan paljon. Erityisesti se sopii toimistotyötä tekeville. Aktiivisempi arki -työpajassa tavoitteena on lisätä arjen aktiivisuutta osallistujien omassa ja työyhteisön yhteisessä päivittäisessä toiminnassa tiedon lisäämisen, toimintatapojen tarkastelun ja yhteisten päätösten kautta.

Tehokkaimmin syntyneet ideat saadaan juurtumaan käytäntöön, kun työpajaan osallistuvat saman työtiimin tai työyhteisön jäsenet esimiehensä kanssa. Näin saadaan päätöksiä asioista, joita voidaan heti yhteistoimin panna toimeen, ja samalla tunnistetaan ehdotukset, jotka kaipaavat jatkoselvittelyä ja valmistelua tai joita ei tässä vaiheessa voida edistää.

Esimies voi toimia työpajan vetäjänä itse tai yhteistyössä oman työpaikan sisäisen kehittäjän tai yhteistyössä asiantuntijan kanssa. Isossa organisaatiossa voidaan toimia esimerkiksi niin, että esimiehet käyvät ensin omassa ryhmässään läpi asian ja kukin toteuttaa tämän jälkeen työpajan omassa työtiimissään. Tuloksia voidaan tämän jälkeen pohtia yhdessä ja laatia tarvittavia koko työpaikkaa koskevia linjauksia tms.Työpaja sopii hyvin myös osaksi esimiesvalmennusta tai yhteistä kehittämispäivää.

Apua ja asiantuntija työpajan vetämiseen löytyy KesLiltä kohtuulliseen hintaan!

Kuva HLU

HENKILÖSTÖLIIKUNNAN TAPAHTUMAPAKETIT
voidaan räätälöidä seuraavista elementeistä:

 

- Testaus: Firstbeat hyvinvointianalysi, KKI -ohjelman tunnetuksi tekemiin  "suomimiestesteihin" perutusvat Likes testiaseman Kehon kuntoindeksi -testit. Testaukset toimivat terveyskunnon ja kuormittumisen alkukartoituksena ja niiden avulla on helppo lähteä luomaan terveysohjelmaa sekä seurata kunnon kehittymistä "kauden" aikana. 

- Henkilökohtaiset liikuntasuunnitelmat. Suunnitelmissa huomioidaan työn rasittavuus ja mieltymykset liikuntalajeihin sekä taustatekijät.

- Viikoittainen ohjattu liikuntatunti joko yhteisön omissa tiloissa tai erikseen varatussa liikuntapaikassa. Ohjaajina KesLin aikuisliikunnan verkoston ammattitaitoiset kouluttajat.

- Luentosarjat liikunnasta, terveydestä, painonhallinnasta ja ravinnosta. Aiheita mahdollista yhdistää kohderyhmän vaatimuksiin soveltuviksi.

- Yrityksen liikuntavastaavan koulutus räätälöitynä tai yhdistettynä valtakunnallisiin VOK 1 -tason tai KesLin avoimiin koulutuksiin.

- Liikuntapäivät osana yhteisön omaa koulutuspäivää tai sellaisenaan työntekijöiden virkistykseksi. Voi sisältää: ohjattua toimintaa, liikuntalajikokeiluja yrityksen toiveiden mukaan, terveysmittauksia, infoa ja luentoja liikunnasta ja terveydestä..

Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen osa-alueina

  • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Työyhteisön liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

Henkilöstöliikunnan työkalupakki ja vinkkilista

Olympiakomitean keräämään työkalupakkiin TÄSTÄ linkistä

Viisaan Liikkuminen työkalu

TYÖKALU VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMISEN SUUNNITTELUUN, ARVIOINTIIN JA RAPORTOINTIIN.

Viisas työmatkaliikkuminen, kuten kävely, pyöräily, julkinen liikenne ja kimppakyydit, on hyväksi liikenteelle, ympäristölle ja henkilöstön terveydelle. Suomalaisilla työpaikoilla edistetään viisasta työmatkaliikkumista kuitenkin melko vähän. Suurimpia esteitä ovat resurssien ja osaamisen puute.

UKK-instituutti ja Tampereen kaupunki ovat kehittäneet työkalun, jonka avulla viisasta työmatkaliikkumista voi edistää työpaikoilla helposti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että yhä useampi suomalainen työpaikka käynnistää viisaan työmatkaliikkumisen edistämistyön.

Maksutonta työkalua on testattu usealla työpaikalla, ja se on todettu tarpeelliseksi ja helppokäyttöiseksi. 

Ota työkalu käyttöön

Vinkkejä työmatkaliikuntaan!