KesLi

Keski-Suomen Liikunta ry
Onkapannu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
puh. 050 381 3820 tai 050 3484 690
s-posti: toimisto(at)kesli.fi
Toimisto on avoinna kesä-elokuun ajan ma-pe klo 8.30-15.00.
Kesälomailemme 2.-20.7. välisen ajan ja silloin toimisto on suljettu.

Henkilökunta

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) perustettiin vuonna 1993. Olemme yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, toiminta-alueenamme on Keski-Suomen maakunta. Jäsenyhdistyksemme ovat pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja.

Tavoitteenamme on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.


Toiminta-ajatus

Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla

1. tuottamalla jäsenyhdistyksille niiden haluamia ja tarvitsemia laadukkaita palveluja

2. tukemalla ja toteuttamalla keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun edistämiseen tähtääviä kehittämishankkeita

3. kehittämällä lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ja urheilun tasapuolisia edellytyksiä

4. toimimalla jäsenyhdistysten ja muiden intressiryhmien yhteistyön edistäjänä

Arvot:

Maakunnallisuus

Keski-Suomen Liikunta on keskisuomalaista liikuntakulttuuria kehittävä ja kokoava yhdistys. Liikuntakulttuurilla on tärkeä merkitys Keski-Suomen itsetunnolle, maakuntahengelle ja kehittymiselle.

Laadukkuus
KesLin toiminta on eettisesti kestävää, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kehitämme toimintaamme määrätietoisesti suunnittelemalla, toteuttamalla suunnitelmia sekä arvioimalla toteutusta saamamme palautteen ja tavoitteiden pohjalta.

Inhimillisyys
KesLin toiminta perustuu vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Olemme vastuuntuntoisia, rehellisiä ja suvaitsevaisia. Kunnioitamme jokaista omana itsenään.

Vaikuttavuus
Olemme ennakkoluulottomia, laajakatseisia ja yhteistyökykyisiä. Keski-Suomen Liikunta on merkittävä alueellisen liikuntakulttuurin kehittäjä ja toiminnallamme on myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Positiivisuus
KesLiläisillä on positiivinen ja avoin asenne ihmisiä, asioita ja ilmiöitä kohtaan.
 

Visio:

"Suomen paras liikkumista edistävä ja liikuntaosaamista kokoava voima 2020"

Strategia:

1. Tuetaan liikunnan ja urheilun saralla yhteisöllisyyden vahvistumista Keski-Suomessa.
-> Yhteisöllisyyden vahvistaminen

2. KesLin toiminnassa näkyy seurojen tukeminen ja seuranäkökulman huomioonottaminen läpäisevänä periaatteena, mikä vaikuttaa myös resurssien kohdentamiseen sekä palvelujen priorisointiin.
-> Liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen

3. Kehitetään nykyisiä toimialoja (lapset sekä nuoret, aikuiset ja seuratoiminnan tukipalvelut) toiminnan sisältöinä ja vahvistetaan näiden kosketuspintoja maakunnan seurojen sekä muiden liikuntatoimijoiden suuntaan.
-> Lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten liikunnan kehittäminen

4. Vahvistetaan KesLin toimintaa ja asemaa maakunnallisena toimijana.