Syyskokous

KOKOUSKUTSU

 

Aika:Torstaina 5.12.2019  klo 18.00
Paikka: Keski-Suomen Liikunta, koulutustila Ateena, Onkapannu 2

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

Ennen varsinaista kokousta klo 18.00 kuulemme alustuksen aiheesta:

- Tiedon hyödyntäminen urheiluseuran kehittämisessä sekä 
- maksuttomat työvälineet seuroille


Alustajina KiHUn erikoistutkija Outi Aarresola ja KesLin seurakehittäjä Laura Härkönen

 

Varsinainen kokous klo 18.30.


Tarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen ma 2.12. mennessä allaolevalla kaavakkeella.

ILMOITTAUDUN SYYSKOKOUKSEEN 5.12. KLO 18.00

------------------------------------------------

Syyskokousmateriaali: