Vastuullisuus

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta


Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

1 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2 Vastuu kasvatuksesta
3 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4 Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5 Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta.

Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

 

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020 – 2024


Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

PDF-tiedostourheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf (2.0 MB)
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (pdf)
Tuntematon tiedostomuotook_vastuullisuusohjelma_pptweb.pptx (10.2 MB)
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (power point)
632b1fe1-vastuullisuusohjelma_kuva.jpg (2.6 MB)
Vastuullisuusohjelman kuva (jpg)
PDF-tiedosto24a43db4-vastuullisuusohjelma_eng.pdf (2.0 MB)
Sustainable Sports (pdf)