Visio

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

Keski-Suomen liikunta- ja urheilustrategia

Tämän strategian tavoitteena on toimia pohjana maakunnalliselle liikunnan edistämiselle, kuten maakunnan liikuntapalveluiden ja -olosuhteiden määrätietoinen kehittäminen, liikunnan arvostuksen nostaminen ja urheilukulttuurin vetovoimaisuuden säilyttämisen. 

 

KESKI-SUOMEN LIIKUNNAN JA URHEILUN VISIOT

HYVÄÄ FIILISTÄ JA ITSENSÄ VOITTAMISTA
”Keskisuomalaiset ovat aktiivisia, hakevat elämyksiä ja voivat hyvin. Maakunnan liikuntatarjonta kattaa eri ikäryhmät ja tarjoaa monipuolisesti liikuntaa erilaisiin tarpeisiin. Toimintaan on helppo tulla mukaan, eivätkä liikuntataidot ole esteenä osallistumiselle. Maakunnassa toimitaan hyvässä yhteistyössä yli perinteisten sektorirajojen. Keski-Suomi on liikunta- ja urheilutoiminnassaan edelläkävijän maineessa.”

1. Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi.
2. Panostetaan liikuttavaan työelämään.
3. Huolehditaan ikääntyvien liikuntamahdollisuuksista.
4. Madalletaan liikuntatoimintaan osallistumiskynnystä tekemällä liikunta houkuttelevaksi.
5. Panostetaan seuratoiminnan laatuun.
6 Turvataan lasten ja nuorten monipuoliset harrastemahdollisuudet.

 

OLOSUHTEISTA POTKUA LIIKUNTAAN
”Keski-Suomi tunnetaan liikuntamyönteisestä maankäytönsuunnittelusta Maakunnan liikuntaolosuhteet houkuttelevat liikkumaan; kevyenliikenteenväylät ovat ahkerassa käytössä ja lähiliikuntapaikoilta kuuluu kisailun ja leikin ääniä. Virkistysalueverkostot ovat eheät ja tarjolla on vaativia reittejä sekä helppokulkuisia osuuksia. Hippos-Kampus alue on valtakunnallisesti merkittävä huippu-urheilun valmennus ja tutkimuskeskus, joka palvelee myös monipuolisesti harrasteliikuntaa.”

7. Elinympäristö aktivoi liikkumaan.
8. Turvataan riittävät resurssit.
9. Liikuntamyönteistä maankäytönsuunnittelua.

 

MENESTYSTARINOITA JA TÄHTIHETKIÄ
”Liikunnan ja urheilun rooli maakunnan vetovoimatekijänä on vahva. Keski-Suomi houkuttelee puoleensa liikunnan huippuammattilaisia ja liikuntakoulutus sekä tutkimus ovat laadukasta ja tuloksellista. Omintakeiset urheilutapahtumat vetävät puoleensa kasvavaa, uskollista kannattajajoukkoa ja liikuntamatkailuyritykset houkuttelevat matkailijoita tarjoamalla kiinnostavia palveluita.”

10. Kehitetään kilpa- ja huippu-urheilua.
11. Osaamisen suuntaaminen koko maakuntaan.
12. Panostetaan liikuntamatkailuun.

 

LIIKUNNAN ÄÄNI KUULUVIIN
”Liikunnan ja urheilun tarpeet huomioidaan laaja-alaisesti päätöksenteossa ja eri toimijat ovat sitoutuneet edistämään liikunnallisia tavoitteita. Liikunnan ja urheilun vahva asema maakunnan kehittämisessä näkyy ja kuuluu - Liikunta puhuttelee keskisuomalaisia.”

13. Liikkumisen tärkeys näkyy päätöksenteossa.
14. Keski-Suomen Liikuntapäivä.
15. Keski-Suomi - Liikunnan ja urheilun huippumaakunta -kehittämishanke.

Materiaali