Ikääntyvät

Edistetään ikääntyvien liikuntamahdollisuuksia

Ikääntyvien liikunnassa huomiota on kiinnitettävä esteettömiin ja turvallisiin liikkumisympäristöihin. Varmistetaan, että tarjolla on ikääntyville suunnattua monipuolista liikuntatoimintaa ja edullisia salivuoroja. Huomioidaan myös aktiiviset ja hyväkuntoiset ikääntyneet.

Seuranta:

1. +65-v kaatumisesta johtuvat hoitojaksot vähenevät (Sotkanet)
2. Terveysliikuntasuosituksen saavuttavien osuus (Sotkanet)
3.  Aikuisväestön diabetes, erityiskorvattava lääkitys (Sotkanet)

Toimijat: mm. kunnat, järjestöt, kylätoimijat

Yhteisön toimenpiteet:

1. Liikkumisolosuhteet rakennetaan huomioiden ikääntyvät 
2. Säännölliset liikuntaryhmät, liikkumisen tuki (esim. liikuntaneuvonta) ja vertaistoimintaa järjestetään kaikilla paikkakunnilla 
3. Kannustetaan ikääntyviä osallistumaan liikuntatapahtumiin

Miten minä itse voin?

Riittävä liikkuminen on yhteydessä aivoterveyteen, painonhallintaan sekä yleiseen jaksamiseen.

Huolehtimalla omasta arkiaktiivisuudestani saan itselleni elämäniloa ja lisää terveitä elinvuosia. 

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?

- ulkoilen ja puuhastelen päivittäin 
- pyydän ystäviäni mukaan lenkille
- jumppaan ja pyrin liikkumaan lihasvoimin

Lähde: Sotkanet