Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

24.10.2019

Kehittämisavustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset vuodelle 2020. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia liikunnallista elämäntapaa edistäviä paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hankkeet voivat kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta.

Haun pääpainopisteinä vuonna 2020 ovat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen sekä Ikiliikkuja, jossa pyrkimyksenä on ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Hakuaika alkaa 25.10.2019 ja päättyy 29.11.2019 klo 16.15. Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Hakuohje ja tietoa kehittämisavustuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

Tietoa aluehallintoviraston avustuksista nuorisotoimintaan, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin:

http://www.aviavustukset.fi/

 

LISÄTIETOJA:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, satu.sjoholm(at)avi.fi, p. 0295 018 822, muut hankkeet

Ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi, varhaiskasvatus