Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitusmahdollisuus

11.11.2021

Keski-Suomen Liikunta vastaa Keski-Suomessa Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen toteuttamisesta. Se on hyvä väline selvittää oman työyhteisön henkilöstöliikunnan toimenpiteet ja tavoitteet.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksessa liikunnan toteutusta arvioidaan 9 eri osa-alueella, jotka on määritelty pitkäjänteisen selvitys- ja tutkimustyön tuloksena. Osa-alueiden huomioonottaminen antaa edellytykset monipuoliselle ja tuloksekkaalle henkilöstöliikunnan toteutukselle osana laajempaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Jokainen osa-alue arvioidaan ja pisteytetään erikseen. Saatavilla on myös vertailu Suomen keskiarvoon verrattuna. Tulosraportti käydään huolellisesti läpi asiantuntijan kanssa. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Mikäli työyhteisö saa yli 50% kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin työpaikka tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta sekä mahdollisuus osallistua Suomen Aktiiivisin Työpaikka -kilpailuun. Sertifikaatti on voimassa myöntämisvuoden ja sitä seuraavan vuoden loppuun. Työyhteisö saa samalla käyttöoikeuden sertifikaattilogoon, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi nettisivuilla, työpaikkailmoituksissa viestimään henkilöstönsä hyvinvointiin panostavasta työnantajasta.

Keuruun kaupungille myönnettiin juuri Aktiivisen työpaikan sertifikaatti: https://www.kesli.fi/uutiset/keuruun-kaupungille-suomen-aktiivis-2/

Kysy kartoituksesta Keski-Suomen Liikunnan aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarelalta.

Jyrki Saarela
jyrki.saarela@kesli.fi
p. 045 650 3771

Lisätietoa: https://suomenaktiivisintyopaikka.fi/