Valtionavustukset liikunnallisen elämäntavan paikallisiin kehittämishankkeisiin vuodelle 2023 – haku on käynnissä

26.10.2022

Valtionavustukset liikunnallisen elämäntavan paikallisiin kehittämishankkeisiin vuodelle 2023 – haku on käynnissä
26.10.2022 10:30:00 | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden valtionavustusten haku vuodelle 2023 on käynnistynyt. Avustusta myönnetään toimintaan, jonka tavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta.

Aluehallintovirastot myöntävät valtionavustuksia liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden toimintaan. Avustuksen hakuaika on 26.10.−30.11.2022. Avustuspäätökset tehdään viimeistään maaliskuussa 2023.

Avustusten päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaikissa ikäryhmissä, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta paikallisella tasolla.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat Liikkuvat kokonaisuuden mukaiset toimet. Näitä ovat muun muassa

  • terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien yli 65-vuotiaiden liikunnallisen elämäntavan tukeminen
  • liikunnallisen toimintakulttuurin muodostuminen varhaiskasvatukseen
  • liikunnallisen toimintakulttuurin muodostuminen työelämään, liikuntaneuvonnan käynnistäminen kunnassa sekä työelämän ulkopuolella ja varusmiespalveluksessa olevien henkilöiden liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

Lisäksi tavoitteena on yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä ja kaikille avoin liikuntakulttuuri.

Kunnat sekä varhaiskasvatusta järjestävät rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt voivat hakea valtionavustusta valitsemiinsa painopistealueisiin. Avustuksen painopisteet ovat

Ohjeita ja tietoa hakijalle

Hakuohje opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa.

Aviavustukset.fi-verkkosivuilta löydät

Katso myös Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (aluehallintovirastot 2021).

Lisätietoja:

Länsi- ja Sisä-Suomi:
ylitarkastaja Elsa Mantere, p. 0295 018 813
liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822