Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa- koulutus

Koulutus on osa kansallista valmentajakoulutuskokonaisuutta, VOK 1-tason peruskoulutusta.

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppimista tapahtuu valmennustilanteessa, valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutus on suunnattu erityisesti eri lajien lasten ja nuorten valmentajille. 

Aika: lauantai klo 15.00-18.00

Paikka: Woimanpesä, Kangasvuorentie 32 Jyväskylä

Kouluttaja: KesLin kouluttaja, valmentaja, liikuntatieteiden maisteri Inka Hyttinen

Hinta: 45€/osallistuja, sisältää opetuksen ja opetusmateriaalit.

Ilmoittautuminen:  mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Koulutukseen voidaan ottaa 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Täyttäessänne ilmoittautumislomakkeen, siitä syntyvä tieto lisätään Keski-Suomen Liikunta ry:n koulutusrekisteriin, jota käytetään Keski-Suomen Liikunta ry:n koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte allamainittujen tietojen luovuttamisen tähän rekisteriin.

Keski-Suomen Liikunta ei ole vakuuttanut koulutukseen osallistujia.