Keski-Suomen kuntien Harrastamisen Suomen mallin verkostotapaaminen

Keski-Suomen Liikunta kutsuu Keski-Suomen kuntien Harrastamisen Suomen mallin vastuuhenkilöt / koordinaattorit  yhteiseen verkostotapaamiseen keskiviikkona 23.2. klo 13.00 - 15.00

Tapaamisen sisältö ja tavoitteet 
- Siirtää hyviä käytäntöjä ja onnistuneita toteutuksia eri kuntien kesken.
- Saada tukea esiin tulleisiin haasteisiin ja ratkaistaviin asioihin. 
- Näkemyksiä toiminnan sisällön kehittämisestä.
- Ohjeita Harrastuksen Suomen malliin  liittyvien sopimusten hoitamiseen.
- Vinkkejä seuraavaan hankehakuun.

Koronarajoitusten vuoksi tapaaminen järjestetään teamsin välityksellä.

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 16.2. klo 14.00 mennessä.

Huom. Tapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikkien Keski-Suomen kuntien edustajat, vaikka ei olisi saanut Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta lukuvuodelle 2020-21. Mutta on esim. kiinnostunut osallistumaan  15.2.-20.3.2022 avoinna olevaan rahoitushakuun tulevalle lukuvuodelle!


TERVETULOA!

Ilmoittautuminen Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta saaneiden kuntien verkostotapaamiseen