Jyväskylän koulujen liikunnanopettajien teamspalaveri

Finlandia Marathonin yhteydessä järjestetään perjantaina 16.9.2022 koulupäivän aikana koululaisten juoksutapahtuma, johon osallistuvat Jyväskylän koulujen kaikki viidennen, kuudennen ja seitsemännen luokan oppilaat.

Juoksutapahtuman tavoitteena on palvella koululaisten kestävyyskunnon kehittämistä laajemminkin, kuin yksittäisenä tapahtumana.


Jotta kouluilla on riittävät tiedot tapahtumasta sekä valmiudet aloittaa tapahtumaan valmistautuminen heti koulujen käynnistyttyä syksyllä, järjestetään

keskiviikkona 18.5.2022 klo 15.30 – 16.30 perusopetuksen liikunnanopettajille teamspalaveri.

Palaverissa
- Luodaan yhteinen näkemys koululaisten juoksutapahtuman perusteista ja tavoitteista.
- Esitellään opettajille tapahtumaan valmistautumisen tueksi tehty materiaali.
- Tiedotetaan tähän mennessä tapahtuman käytännön toteuttamiseksi tehdyistä suunnitelmista.
- Kuullaan liikunnanopettajien kehittämisehdotukset sekä näkemykset tapahtuman onnistumisen avaintekijöistä sekä tapahtumaan valmistautumisesta.
- Muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Varmistatko osallistumisesi palaveriin perjantaihin 13.5. klo 14.00 mennessä. 

Toivottavaa on, että jokaiselta koululta vähintäin yksi liikunnanopettaja osallistuu palaveriin.

Ilmoittautuneille lähetetään teamslinkki viimeistään tiistaina 17.5. 

Olet lämpimästi tervetullut tapaamiseen ja kehittämään liikuntapääkaupungin lasten ja nuorten liikuntaa!


Ilmoittautuminen Jyväskylän liikunnanopettajien teamspalaveriin