Ilo kasvaa liikkuen ohjelma ja liikkuva lapsi varh. kasv. hanke

Ilo kasvaa liikkuen ohjelma

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua

  • yksikkö (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan sähköisellä tilauslomakkeella.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015. Ohjelma siirtyi vuonna 2017 Olympiakomiteasta Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta www.ilokasvaaliikkuen.fi

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä.

Keski-Suomen Liikunta toteuttaa yhteistyössä yhdeksän muun liikunnan aluejärjestön kanssa Liikkuva lapsi varhaiskavstuksessa hanketta. Hanketta hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.   

Hankkeen keskeiset tavoitteet 2019

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.

Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.

Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.

Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa.
Hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.