Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulu on 2-6-vuotiaille lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen konsepti. Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta.

Aika ja paikka
Koulutuksen teoriaosuudet toteutetaan verkkokoulutuksena sunnuntaina 26.4. ja 3.5. klo 10.00 - 14.30 Käytännön harjoituksista sovitaan tarkemmin, kun koronaviruksen laajenemisen estämistä vaativat rajoitustoimenpiteet poistuvat.
Yhteensä 16 tuntia

Koulutuksen sisältö
* Leikin kehittely
* Liikunnan perustaitojen kehittyminen
* Liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa

Kohderyhmä
* Alle kouluikäisten liikuntaa ohjaavat urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.
* Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä Liikuntaleikkikoulun ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen. Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18 -vuotias; nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina.

Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia. Liikuntaleikkikoulun valmiit tuntimallit kehittävät lasten
perusliikuntataitoja monipuolisesti.

Osallistumismaksu
Koulutuksen hinta on 120 euroa sisältäen opetuksen. Lisäksi jokainen osallistuja lunastaa 45 euroa maksavan Liikkarikansion, joka sisältää tuntimallit sekä kotitehtävävihkon.

Kouluttaja
Erityisopettaja LitM Johanna Tuomi

Ilmoittautuminen
Keskiviikkoon 15.4. klo 14.00 mennessä.

Tiedustelut
Keski-Suomen Liikunnasta lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen, jouni.vatanen@kesli.fi

Ilmoittautuminen Liikuntaleikkikoulu -ohjaajakoulutukseen