Keski-Suomi Liikkeellä 2030        #ksliikkeellä

Teimme 19.1.2023 päätöksen tarttua toimeen maakunnan asukkaiden liian vähäisen liikkumisen, liiallisen paikallaanolon sekä eri ikäryhmien fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseksi ”Keski-Suomi liikkeellä 2030” –liikkumishaasteen muodossa. 

Päämääränämme on keskisuomalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja paikallaanolon vähentäminen 15 % nykytilanteesta.
(WHO: Global Action Plan 2030).

Tavoitteemme on, että jokainen keskisuomalainen liikkuisi oman hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta riittävästi. Tavoite saavutetaan omilla valinnoilla sekä edistämällä eri ikäryhmien liikunnallista elämäntapaa.

Tämän ohjelman käynnistäjiksi ovat sitoutuneet Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen hyvinvointialue, keskisuomalaiset kunnat ja Keski-Suomen Liikunta ry. Yhteistyössä Likes by Jamk, Keski-Suomen Yrittäjät ,  KEHO ja Länsi- Ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Keski-Suomi Liikkeellä 2030 agenda on jatkoa Keski-Suomen liikunta ja urheilustrategialle (Keski Suomen liitto 2012).