Agenda 2030

Tämä agenda yhdistää maakunnan toimijat edistämään liikkumista ja aktiivista arkea vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä samojen tavoitteiden suunnassa.  

Agenda kannustaa toimenpiteisiin, joilla lisäämme keskisuomalaisten päivittäistä liikkumista seuraavilla tavoitteilla:

1. Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi

2. Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi

3. Panostetaan työikäisten liikkumiseen

4. Edistetään ikääntyvien liikuntamahdollisuuksia

5. Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana