Elinympäristö

Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi

Muokataan päivittäistä elinympäristöä turvallisiksi ja eri-ikäisiä liikkumaan aktivoivaksi. Huolehditaan, että uusia asuinalueita rakennettaessa tai kaavaa uudistettaessa varmistetaan myös alueen liikkumismahdollisuudet.  Pidetään huolta reitistöistä.

Tavoite:

1. Ulkoliikunnan määrä Keski-Suomessa lisääntyy 15%
2. Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu (Traficom) lisääntyy 30%

Yhteisön toimenpiteet:

1. Huolehditaan reitistöjen ylläpidosta ja saavutettavuudesta
2. Varmistetaan, että kaavoitus tukee liikkumista
3. Otetaan käyttöön liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA)

Miten minä itse voin?

Riittävä liikkuminen on yhteydessä oppimiseen, aivoterveyteen, työkykyyn, painonhallintaan sekä yleiseen jaksamiseen.

Huolehtimalla omasta arkiaktiivisuudestani saan itselleni elämäniloa ja lisää terveitä elinvuosia. 

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?

- tutustun lähiympäristöni liikunta- ja luontokohteisiin
- ulkoilen, hikoilen ja hengästyn päivittäin
- lisään lihasvoimaa liikkumiseen