Työikäiset

Panostetaan työikäisten liikkumiseen

Keskisuomalaiset työantajat ovat tietoisia aktiivisen liikkumisen merkityksestä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.  Kannustetaan riittämättömästi liikkuvia arkiliikuntaan ja varmistetaan myös pienituloisille tai muuten heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville mahdollisuus liikuntaan osallistumiseen.

Tavoite:

1. Terveysliikuntasuositusten täyttävien määrä (Finsote) kasvaa 15%
2. Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu (Traficom) lisääntyy 30%

Yhteisön toimenpiteet:

1. Liikunta osana henkilöstöstrategiaa kaikissa yhteisöissä
2. Reitit ja väylät liikkumiseen kannustaviksi ja saavutettaviksi
3. Kannustetaan osallistumista liikuntatapahtumiin

Miten minä itse voin?

Riittävä liikkuminen on yhteydessä oppimiseen, aivoterveyteen, työkykyyn, painonhallintaan sekä yleiseen jaksamiseen.

Huolehtimalla omasta arkiaktiivisuudestani saan itselleni elämäniloa ja lisää terveitä elinvuosia. 

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?

- ulkoilen, hikoilen ja hengästyn päivittäin
- lisään lihasvoimaa liikkumiseen
- etsin itselleni sopivan liikuntaharrastuksen