Yhteisöt

Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana

1) Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi
- mm. kunnat, kylätoimijat, metsähallitus

2) Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi
- mm. päiväkodit, koulut, oppilaitokset, liikuntaseurat

3) Panostetaan työikäisten liikkumiseen
- mm. yritykset, kunnat, järjestöt

4) Huolehditaan ikääntyvien liikuntamahdollisuuksista
- mm. kunnat, järjestöt, kylätoimijat

5) Päättäjät

Arkiliikunnan edistäminen kirjataan Keski-Suomen kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden strategioihin. 

Tavoitteena on, että Keski-Suomen kunnissa on liikkumisen toimenpideohjelmat vuoteen 2030 mennessä ja liikuntavaikutusten arviointi sisältyy hanke-, toimenpide ja kaavasuunnitelmiin.

Tavoite:

1. Kaikilla toimijoilla on oma liikunnan edistämissuunnitelma
2. Osallistutaan liikuntatapahtumiin / järjestetään tapahtumia
3. Haastetaan mukaan muita toimijoita ja kehitetään uusia tapoja liikuttaa
4. Viestitään hyvistä toimenpiteistä hashtagilla #ksliikkeellä