Tukea työnhakuun ja työssäoloon

Kun jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Yhdessä TE-toimiston kanssa laaditaan "Oma Suunnitelma" työnhaun onnistumiseksi. Siinä täsmentyvät hakijan mahdollisuudet mm. palkkatukeen ja aktivointipalveluihin kuten työnhakuinfo, työvoimakoulutus ja työkokeilu.

Peruspäiväraha

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

     -> peruspäivärahan laskeminen

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille.

     -> työmarkkinatuen määrän laskenta

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille.

Kulukorvaus

Kun osallistut työllistämistä edistävään palveluun, voit saada Kelasta kulukorvausta palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

     -> Työsuhteen ehdoista sopiminen

     -> Työsopimuksen sisältö

     -> Ammattiliitot

     -> Työsuojelu

     -> Työttömyysturva

     -> Eläke

     -> Verotus

     -> Työterveyshuolto

     -> Perhevapaat

     -> Työtodistus

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja TE-toimisto päättää tuen määrän sekä keston tapauskohtaisesti.
Palkkatuen tarkoituksena on parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Keski-Suomen TE-palveluiden yhteystiedot