Tukea työntekijän rekrytointiin

Kun yhdistyksessä syntyy tarve palkata henkilö, on tärkeää ensin miettiä selkeä työnkuva ja työntekijältä vaadittavat ominaisuudet. Rekrytointiin on mahdollista saada erilaista apua.

 

Työkokeilu

Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun työpaikalla voit auttaa esimerkiksi nuorta ammatinvalinnassa tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamisessa.

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja TE-toimisto päättää tuen määrän sekä keston tapauskohtaisesti.
Palkkatuen tarkoituksena on parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella.

Siiviiliipalvelus

Siviilipalveluspaikalta edellytetään sopimusta siviilipalveluskeskuksen kanssa. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun siviilipalveluskeskus on kirjallisesti hyväksynyt yhteisön hakemuksen.

Keski-Suomen TE-palveluiden yhteystiedot