Jäsenseurakysely

Hyvä Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenseuran edustaja

Tällä kyselyllä kartoitamme jäsenseurojemme toiveita Keski-Suomen Liikunnan palvelujen kehittämiseksi. Vastauksesi on meille arvokas palvelujemme kehittämiseksi jäsentemme toiveiden mukaisesti.

Kysymme samalla meille arvokasta taustatietoa seurastanne.

Toivomme, että vastaan kyselyymme maanantaihin 12.12. mennessä.

Olen *

Lisätietoja seurasta:

Onko yhdistyksestänne tehty historiikki?

Kuinka tyytyväinen seurasi edustajana olet seuraaviin KesLin palveluihin?

Verkostotyö ja viestintä: 

* Esim. hyvä hallinto, johtaminen, talous, verotus, viestintä, vastuullisuus, joukkueenjohtajakoulutukset
** Esim. Lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutus (6h), valmentaja koulutukset valitusta teemasta (esim. haastavien tilanteiden kohtaaminen ohjaajana, nuoren urheilijan levytankoharjoittelu, nuoren urheilijan liikkuvuusharjoittelu, psyykkisen valmennuksen koulutus, valmentaja seurakulttuurin kehittäjänä)