RIVE-hanke

RIVE -hanke -  Ryhmäytyminen, itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta yhteistyössä toteuttamisessa ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankekausi 1.6.2020 – 31.5.2023

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Tällä sivulla tiedotetaan hankkeen toiminnasta Keski-Suomessa.


Maahanmuuttajat mukaan yhdenvertaiseen liikuntaan

21.12.2021

Kirjailija, toimittaja, juontaja ja viihdyttäjä Roman Schatz nosti esiin Mahdollisuuksien kunta -webinaarissa monta maahanmuuttajiin liittyvää illuusiota. Jo esimerkiksi maahanmuuttajat ryhmänä ei ole yhtenäinen. Eri maista Suomeen muuttavat ihmiset eivät tunne toistensa kulttuureja.

– Maahanmuuttajia yhdistää vain se, että olemme syntyneet muualla, totesi Schatz.

Roman Schatz on itse muuttanut Suomeen Länsi-Saksasta lähes 36 vuotta sitten. Ironisesti hän totesikin, ettei hänellä Saksojen yhdistymisen vuoksi ole enää kotimaata, Länsi-Saksa kun on historiaa.

Yhdeksi keskeiseksi teemaksi Schatz nosti integraation. Hänen mielestään siinä pätee sanonta ”Maassa maan tavalla”, niin pitkälle kun se on mahdollista.

– Integraatio on pärjäämistä, totesi Schatz.

Schatz myös vierasti työperäistä maahanmuuttoa käsitteenä. Hän puhuu mieluummin elämänperäisestä maahanmuuttoa: ulkomaille muutetaan paremman elämän toivossa.

Suomalainen identiteetti

Roman Schatz kertoo huomanneensa, että suomalainen identiteetti on hyvin vahva. Se on myös sidoksissa tiettyyn paikkaan: kantasuomalainen kysyy usein ensitapaamisella, mistä keskustelukumppani on kotoisin.

– Ja työelämässä tulin huomaamaan, ettei suomalainen tykkää kontrollista. Hänelle on tärkeää, että häneen luotetaan.

Schatzin mukaan pitää ymmärtää, että Suomessa on kohteliasta jättää ihmiset rauhaan. Jo small talk toimii Suomessa aivan omaan tapaansa: muutamalla sanalla, joskus jopa lauseen kesken lopettaen.
Maahanmuuttajat jättävät Schatzin mukaan joka tapauksessa jälkensä ympäröivään yhteiskuntaan. Määrällinen kasvu on ollut suuri: vuonna 1990 Suomessa asui 16 000 ulkomaalaista, nyt 350 000.

Seurakehittäjä Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunnasta toi webinaarissa esille eri näkökantoja yhdenvertaisuudesta liikuntatoiminnassa. Hänen mukaansa keskeistä on osallisuus: oleellista on kannustaa ihmisiä mukaan.

– On kykyjä ja taitoja sitten vähän tai paljon, jokainen voi kokea osallisuutta tekemisen kautta, sanoi Härkönen, joka myös johti webinaarin ryhmäkeskusteluja.


Mahdollisuuksien kunta -webinaarin 14.12. organisoi RIVE- hanke. Hanke toteutetaan kahdeksassa liikunnan aluejärjestössä (PLU, KESLI, KEPLI, ESLI, ESLU, HLU,PSL ja LIIkU). Tuki hankkeelle tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.