Ohjaaja- ja valmentajakoulutus

  • ke 9.11.2022 klo 1315
  • Etäkoulutus

Hyvässä liikunnan ja urheilun ohjaustyössä yhdenvertaisuuden edistäminen on keskiössä. 
Ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikuntakäyttäytymisessä sekä terveydessä on kuilu verrattuna koko väestöön. Urheiluseuroissa ja kunnissa tehtävä liikuntatyö tavoittaa Suomessa syntyneitä paremmin ulkomaalaistaustaisten jäädessä liikuntakentiltä sivummalle. Jotta liikuntatarjonta ja liikunnan harrastamisen mahdollisuudet olisivat tehokkaammin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden käytettävissä, on tunnettava muuttajien lähtökohtia sekä ymmärrettävä prosesseja, miten muuton jälkeen uudessa asuinmaassa liikuntakentille tullaan.

  • Tarkoittaako liikunta kaikille samaa?
  • Liikkujan sekä ihmisen kohtaaminen
  • Kohtaamisia värittävät katsontakehykset ja roolit
  • Kohtaamisiin vaikuttavat moraaliset järjestykset

Koulutus on maksuton

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta: RIVE-hankeen kolmen osion koulutuskokonaisuus - Tapahtumat ja koulutukset (eslu.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠