Ajankohtaista

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea yhdeksälle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 15 300 €.
Yli 2500 yhdistyksen ja yhteisön jäsenpohjan omaavat liikunnan aluejärjestöt toimivat aktiivisesti paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi. Maakuntapohjaisesti toimivat aluejärjestöt edistävät oman toiminta-alueensa liikuntatoiminnan kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille. Urheiluseurojen lisäksi aluejärjestöjen toiminta tänä päivänä suuntautuu vahvasti myös kouluihin, päiväkoteihin, kuntiin ja yrityksiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 liikunnan aluejärjestöjen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitettiin 290.700 osallistujaa.
Karstulassa, Keuruulla ja Laukaassa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastamisen tilannetta, mahdollisuuksia, toiveita ja harrastamisen esteitä. Erilaisten harrastusten kirjo on laaja, ja harrastaa voi ohjatusti tai omatoimisesti ja yksin tai ryhmässä. Keski-Suomen Liikunnan ja LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttama kartoitus toi esille ennen kaikkea lasten ja nuorten omat ajatukset ja heidän vanhempiensa näkemykset. Sähköinen harrastuskyselyn työkalu kehitettiin osana Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (KSLAPE), yhteistyössä kuntien kanssa.
Keski-Suomi on saanut maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman ensimmäisenä Suomessa. Keski-Suomen pyöräilyohjelma ohjaa eri sektoreiden toimijoita yhtenä verkostona tuottamaan vaikuttavaa ja jatkuvaa pyöräilypolitiikkaa. Näin voidaan saavuttaa pitkän tähtäimen tavoitteita arkipyöräilyn lisäämiselle ja yksityisautoilun vähenemiselle.
RSS ATOM