Liikkuva koulu ohjelma

Keski-Suomen Liikunta järjestää Liikkuva koulu ohjelmaa toteuttaville kouluille koulutus- ja kehittämispalveluita . Koulutusten tavoitteena on koulun henkilökunnan ja oppilaiden osaamisen lisääminen, auttaa koulun Liikkuva koulu toiminnan suunnittelussa. Koulutuksissa annetaan ideoita sekä kerrotaan kokemuksia toteutetuista toimintatavoista.

Koulutuksia järjestetään avoimena ja tilauskoulutuksena kunta- tai koulukohtaisesti. Koulutuksen tilaajan haluamana ajankohtana, esim. Veso-päivänä, pedagogisena iltapäivänä, yhteissuunnitteluajalla, Liikkuva koulu työryhmän kokouksessa jne.


Keski-Suomen Liikunnan koulutusten yksi johtava periaate on,
että uuden oppiminen ja yhteisön toiminnan suunnittelu muodostavat kokonaisuuden! 


Keski-Suomen Liikunnan koulutuksia Liikkuville kouluille ovat 

* Liikkuva koulu työpaja - Tulostettava koulutusesite

* Lisää lasten liikettä vanhempain ilta - Tulostettava koulutusesite

* Jonot Mataliksi koulutus - Tulostettava koulutusesite

* Toiminnallisen oppimisen koulutus - Tulostettava koulutusesite

* Välkkäri - välituntiliikunnan ohjaajakoulutus - Tulostettava koulutusesite

* Yläkoulun välkkäri - vertaisohjaajakoulutus - Tulostettava koulutusesite

* Mentorointitapaaminen