Lasten ja nuorten liikunta

Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten toimialan missio ja tavoite


keskisuomalaiset lapset liikkuvat liikuntasuositusten mukaisesti !


Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21.


Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille (Opetusministeriö ja Nuori Suomi 2006)
 

Keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi on tarjota lasten liikunnan koulutus- ja kehittämispalveluita erityisesti lasten vanhemmillet, koulutoimijoille, urheiluseuroissa toimiville sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

 

Yhteystiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Jouni Vatanen puh. 050 552 4997, sp. jouni.vatanen(at)kesli.fi