Lasten ja nuorten liikunta

Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten toimialan missio ja tavoitekeskisuomalaiset lapset liikkuvat liikuntasuositusten mukaisesti !


Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21.


Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 07.04.2021)

Keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi on tarjota lasten liikunnan koulutus- ja kehittämispalveluita erityisesti lasten vanhemmille, koulutoimijoille, urheiluseuroissa toimiville sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Yhteystiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 
Jouni Vatanen puh. 050 552 4997, 
sp. jouni.vatanen(at)kesli.fi