Lisätietoa ja tukea:

1) Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi
  - Keski-Suomen ELY
  - Meijän Polku

2) Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi
  - Liikkuva varhaiskasvatus
  - Liikkuva koulu
  - Liikkuva opiskelu
  - Liikkuva perhe

3) Panostetaan työikäisten liikkumiseen
  - Liikkuva aikuinen
  - Työkaluja työnantajalle

4) Huolehditaan ikääntyvien liikuntamahdollisuuksista
  - Ikiliikkuja
 -  Seniorien liikunta (K-S hyvinvointialue)

5) Yhteisöt liikkumisen mahdollistajana

- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Keski-Suomen Yrittäjät
- Kuntaliitto
- Aluehallintovirastot
- Jyväskylän Yliopisto / JYU.Well
- Keski-Suomen Liikunta