Lisää lasten liikettä vanhempain ilta

Suomalaisten lasten liikunnan määrä on vähentynyt viime vuosina huolestuttavasti. Tietty määrä liikuntaa on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Varhain opitut liikuntatottumukset ja –asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja –asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa.

Vanhempain illasssa käsitellään seuraavia teemoja
* Lasten liikunnassa tapahtuneet muutokset
* Liikunnan merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle
* Millaista liikuntaa ja kuinka paljon
* Vanhempien rooli liikuntaan kannustajana

Teemoja voidaan painottaa ja tarvittaessa lisätä koulun toiveiden mukaan.

Tietoiskun kesto
Tilaisuuksien kesto on 30-45 minuuttia sopimuksen mukaan.

Käytännön toteutus
Toivottavaa on, että tietoisku voidaan järjestää salissa isommalle joukolle kerralla. Esim. koko koulun oppilaiden vanhemmille tai tietyn luokkatason vanhemmille ennen kuin jakaannutaan luokkiin tai aletaan käsittelemään muita koulun ajankohtaisia asioita.

Tiedustelut ja tietoiskun tilaaminen
Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen puh. 050-552 4997 sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi.


Vanhempain illan hinta
Vanhempain illan hinta on 90 euroa + kouluttajan matkakulut.

Vanhemmat saavat vinkkejä kuinka tukea lapsen liikuntakasvatusta !