Liikkuva koulu työpaja

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta?

Liikkuva koulu työpajassa
* luodaan koko koulun henkilökunnalle yhteinen näkemys lasten liikunnassa tapahtuneista muutoksista, liikunnan merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä lasten liikuntasuositusten toteuttamisesta käytännössä
* tarkastellaan koulussa jo toteutettavia toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi koulupäivään
* saadaan ideoita ja malleja eri puolella Suomea  toteutetuista toimenpiteistä
* suunnitellaaa uusia toimenpiteitä Liikkuva koulu ohjelman toteuttamiseksi omassa koulussa

Työpajan kesto
2-3 tuntia. Liikkuva koulu työpaja voidaan toteuttaa  esim. yhteistoiminta- ajalla tai veso-koulutuksena.

Kohderyhmä
Toivottavaa ja tuloksellisuuden kannalta on hyvä, jos Liikkuva koulu työpajaa voi osallistua koko koulun henkilökunta.

Työtavat
Koulutuksessa käytettävät työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia. 

Tiedustelut ja työpajan tilaaminen
Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen puh. 050-552 4997 sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi.

Työpajan hinta
Liikkuva koulu työpaja on koululle maksuton.

” Liikkuva koulu työpajassa uuden oppiminen ja  oman koulun toiminnan
suunnittelu on hyvin liitetty toisiinsa ”