Keskisuomalaiset vuonna 2030

Keskisuomalaiset ovat aktiivisia, hakevat liikunnasta elämyksiä ja voivat hyvin. Maakunnan liikuntatarjonta kattaa eri ikäryhmät ja tarjoaa monipuolisesti liikuntaa erilaisiin tarpeisiin. Monipuoliseen toimintaan on helppo tulla mukaan, eivätkä liikuntataidot tai -kyvyt ole esteenä osallistumiselle. Maakunnassa toimitaan hyvässä yhteistyössä yli organisaatio- ja hallintorajojen. Keski-Suomi on edelläkävijän maineessa.

Maakunnan liikuntaolosuhteet houkuttelevat liikkumaan; kevyenliikenteenväylät ovat ahkerassa käytössä ja lähiliikuntapaikoilta kuuluu kisailun ja leikin ääniä. Virkistysalueverkostot ovat eheät ja tarjolla on vaativia reittejä sekä helppokulkuisia osuuksia.

Liikkumisen ja liikunnan tarpeet huomioidaan laaja-alaisesti päätöksenteossa, ja eri toimijat ovat sitoutuneet edistämään liikunnallisia tavoitteita keskisuomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Liikunnan vahva asema maakunnan kehittämisessä näkyy ja kuuluu.

Aktiivinen liikkuminen innostaa keskisuomalaisia.