KesLin esittely ja strategia

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) perustettiin vuonna 1993. Se on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä. Toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta.

 

Keski-Suomen Liikunnalla on kolme vahvaa toimialaa: Seurapalvelut, Lasten ja nuorten liikunta ja Aikuisten liikunta. KesLi toimii Keski-Suomessa liikuntakulttuurin edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa.

KesLin toiminta-ajatuksena on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla. Tärkeintä on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

KesLin toiminta-alueella on 22 kuntaa ja noin 450 liikunta-ja urheiluseuraa sekä lukuisia kansanterveysjärjestöjä ja muita liikuntaa toiminnassaan ylläpitäviä yhteisöjä. KesLin jäseniksi voivat liittyä kaikki liikuntaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja rekisteröidyt säätiöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

KesLin jäsenyhdistyksistä suurinosa on keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja.

Seurapalvelut

Keski-Suomen Liikunta toteuttaa vuosittain seurakoulutuksia ja seurojen tai seuraryhmittymien toiminnan kehittämiskoulutuksia. Seuratoiminnan kehittämistä tuetaan järjestämällä jäsenseuratapaamisia ja seminaareja liikunnan ja urheilun ajankohtaisiksi nousevista asioista. Vuosittain koulutuksiin osallistuu noin 600 seuratoimijaa eri puolilta Keski-Suomea.

Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunta on keskeinen osa KesLin toimintaa. KesLi kouluttaa vuosittain noin 1.000 lasten ja nuorten liikunnan parissa toimivaa ohjaajaa ja valmentajaa, jotka työskentelevät alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa eri tahoilla; esim. seuroissa ja muissa järjestöissä, lasten päivähoidossa, oppilaitoksissa tai koululaisten iltapäivätoiminnassa. Koulutus on liikunnan perustason tai täydennyskoulutusta, jonka jälkeen kurssilaiset voivat suuntautua esim. lajiliittojen järjestämiin lajikoulutuksiin. Koulutuksen avulla voidaan innostaa ja perehdyttää liikuntaryhmien ohjaukseen sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet urheiluseuroissa. Koulutuksen lisäksi järjestämme tai olemme mukana järjestämässä lasten liikunnan tapahtumia ja kampanjoita.

Aikuisten liikunta

Keski-Suomen Liikunta järjestää aikuisten harrasteliikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille koulutusta sekä erilaisia virikepäiviä myös terveysliikunnan ammattilaisille. Koulutuksen avulla pyritään kannustamaan urheiluseuroja ja muita järjestöjä huolehtimaan aikuisväestön liikuttamisesta. Keski-Suomen Liikunta toimii myös maakunnallisena aikuisliikunnan kehittäjänä ja koordinoijana. KesLin tapahtumiin osallistuu n. 3500 henkilöä vuosittain.