Varhaisvuosien liikunta - vanhempain ilta

Suomalaisten lasten liikunnan määrä on vähentynyt viime vuosina huolestuttavasti. Tietty määrä liikuntaa on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Varhain opitut liikuntatottumukset ja –asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja –asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa.

Varhaisvuosien liikunta -  vanhempain ilta

Vanhempain illassa käsitellään seuraavia teemoja
* Lasten liikunnassa tapahtuneet muutokset
* Liikunnan merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle
* Millaista liikuntaa ja kuinka paljon
* Vanhempien rooli liikuntaan kannustajana.

Tilaisuudessa käytetään osallistujia aktivoivia ja osallistavia työskentelytapoja.

Illan sisältö perustuu Iloa, leikkiä, yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaisuun (OKM 2016:21)

Tietoiskun kesto
Varhaisvuosien liikunnan tietoiskun  kesto on n. 60 minuuttia tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut ja tietoiskun tilaaminen
Tietoiskusta voit sopia Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjän Jouni Vatasen kanssa puh.  050-552 4997 sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi.

Vanhempain illan hinta
Vanhempain ilta on Keski-Suomen maakunnan kunnille maksuton. Työpajat toteutetaan osana KSLAPE hanketta.