Lisää liikettä hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2023–28.2.2024. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.
Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Keski-Suomen Liikunnalla hankevastaavana toimii  lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen puh. 050 552 4997, jouni.vatanen@kesli.fi