Lasten ja nuorten valmentajien ja ohjaajien koulutusOsaavat ja kannustavat ohjaajat ja valmentajat ovat urheiluseuratoiminnan kulmakivi. Seuroissa toimivilla ohjaajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisessa ja toisaalta lahjakkaiden lasten huippu-urheilu-uralle ohjaamisessa. Keski-Suomen Liikunta järjestää urheiluseurojen lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille koulutusta. 

Keski-Suomen Liikunnan järjestämien ohjaaja- ja valmentajakoulutusten johtavia periaatteita ja tavoitteita ovat
*  luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta
* auttaa valmentajia ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteita
* mahdollistaa eri lajeissa ja seuroissa toimivien valmentajien välinen verkostoituminen ja osaamisen jakaminen.
* tunnistaa nykyaikainen oppimiskäsitys, jossa keskeistä on opiskelijan oman itsereflektion kehittäminen ja oppimaan saattaminen.

Koulutuksen tarkoitus ei siis ole kaataa tietoa ja valmiita malleja opiskelijan päähän vaan auttaa opiskelijaa soveltamaan saamaansa tietoa käytäntöön sekä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on luoda koulutuksesta prosessi, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja kouluttajan välillä valmentajan käytännön toimintaympäristö huomioiden.

 

Keski-Suomen Liikunnan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia ovat

1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus


Valmentajien ja ohjaajien täydennys- ja virikekoulutus


Tervetuloa ohjaajaksi koulutus - Tulostettava koulutusesite


Lasten liikunnan ohjaajakoulutus - Tulostettava koulutusesite