Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Uudistetut Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset – Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä julkaistiin  9/2016. Suosituksissa korostuu liikkumisen merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Suosituksissa on yhdeksän kokonaisuutta, joista on selkeästi kuvattu nykytila, haluttu tavoitetila sekä toimenpide-ehdotukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle, jotta haluttu tavoitetila saavutetaan.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön työpaja

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön työpajassa

* luodaan päivähoidon yksikön henkilöstölle yhteinen näkemys uudistetuista varhaisvuosien liikuntasuosituksista
* tarkastellaan päivähoidon yksikössä jo toteutettavia toimenpiteitä liikkumisen ja toiminnallisuuden toteuttamiseksi
* saadaan ideoita ja malleja eri puolella Suomea  toteutetuista toimenpiteistä
* suunnitellaan uusia toimenpiteitä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi omassa yksikössä

Työpajan kesto ja työtavat
Koko työyhteisölle suunnatun työpajan kesto on  2-3 tuntia.  Työpajassa käytettävät työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia.Tiedustelut ja työpajasta sopiminen
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön työpajasta voit sopia Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjän Jouni Vatasen kanssa puh. 050-552 4997 sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi.Työpajan hinta
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön työpaja on Keski-Suomen maakunnan kunnille maksuton. Työpajat toteutetaan osana KSLAPE hanketta.

" Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset työpajassa
uuden oppiminenja oman yhteisön toiminnan suunnittelu
on hyvin liitetty toisiinsa "