Jäsenkysely

Vastaajan taustatiedot:

KesLin toimintaan liittyvät kysymykset:

Kuinka tyytyväinen seurasi edustajana olet seuraaviin KesLin palveluihin?

Verkostotyö ja viestintä: 

* Esim. hyvä hallinto, johtaminen, talous, verotus, viestintä, vastuullisuus, joukkueenjohtajakoulutukset
** Esim. Lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutus (6h), valmentaja koulutukset valitusta teemasta (esim. haastavien tilanteiden kohtaaminen ohjaajana, nuoren urheilijan levytankoharjoittelu, nuoren urheilijan liikkuvuusharjoittelu, psyykkisen valmennuksen koulutus, valmentaja seurakulttuurin kehittäjänä)